Dzień Otwarty Notariatu

Drukuj
Rozmiar czcionki:

VIII edycja Konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”

Drukuj
Rozmiar czcionki:

krus logoW dniu 7 listopada 2019 roku, w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w Legnicy, odbył się etap regionalny VIII edycji Konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”.

Celem Konkursu jest upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, uświadomienie zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących w środowisku wiejskim oraz zapoznanie dzieci z bezpiecznym zachowaniem się na obszarze leśnym.

Czytaj więcej: VIII edycja Konkursu dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal”

XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zapraszamy Państwa na XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 8 grudnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Krotoszycach, od godz. 11.00.

plakat

Czytaj więcej: XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy

X Sesja Rady Gminy Krotoszyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
RADY GMINY KROTOSZYCE
ZAPRASZA NA X SESJĘ
RADY GMINY KROTOSZYCE

która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 roku
o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy Krotoszyce

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Wilczyce

Drukuj
Rozmiar czcionki:

ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej we wsi Wilczyce

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomość przyległej działki oznaczonej nr 621 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie wsi Wilczyce

Treść Zarządzenie Nr 84/2019 (format PDF)
Załącznik do Zarządzenia Nr 84/2019 (format PDF)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 14.11.2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości (części nieruchomości) przeznaczonych do oddania w użyczenie

Zarządzenie Nr 83/2019 (format PDF)
Załącznik do Zarządzenia nr 83/2019 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (format PDF)

Informacja dla rolników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legnicy

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy – protokołów z szacowania strat wraz z wnioskami o udzielenie pomocy w formie dotacji został wydłużony do dnia 29.11.2019r.

Zapytanie cenowe

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Wójt Gminy Krotoszyce zaprasza do złożenia oferty na „Urządzenie siłowni zewnętrznej – dostawa i montaż urządzeń w miejscowości Szymanowice ”.

Termin wykonania do 20 grudnia 2019 roku

Treść zapytania o cenę (format PDF)
Formularz ofert (format DOC)

Deklaracja z Nikozji, tj. 16 zasad bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, routerów Wi Fi, stacji bazowych telefonii komórkowej

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Do Urzędu Gminy Krotoszyce wpłynął apel naukowców dotyczący szkodliwości pola elektromagnetycznego dla naszego zdrowia. Autorzy Raportu Bioinitiative zapoznali się z wynikami ok. 3800 przeprowadzonych badań, ponad 230 naukowców opublikowało w czasopismach naukowych wyniki badań skutków biologicznych i zdrowotnych wywołanych przez niejonizujące pole elektromagnetyczne. W wyniku analizy badań naukowcy doszli do wniosku, że telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia człowieka. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz deklaracją z Nikozji (deklaracja i apel w załącznikach).

Apel (format PDF)
Deklaracja (format PDF)

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego

Drukuj
Rozmiar czcionki:

Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 24.10.2019r. uchwały w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"

Pełna treść informacji (format PDF)

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości na sprzedaż
Opieka zdrowotna - rehabilitacja

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia